Sökmotoroptimera eran E-handelsbutik för ökad trafik

En e-handelsbutik som är väloptimerad för sökmotorer ökar inte bara den organiska trafiken – det förbättrar även kundupplevelsen. Dessa två saker är ofta synonymt med varandra. 

Att som e-handlare lyckas med sin sökmotoroptimering är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att nå ut till sina kunder. Här kan ni läsa mer om den process vi använder oss av för att öka den organiska trafiken till våra e-handelskunder.

Våran SEO-strategi för e-handel

Teknisk SEO


Warning: Undefined variable $animated_class in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Warning: Undefined variable $animation_attr in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Teknisk SEO

I den första delen av vår SEO-strategi för e-handelsbutiker går vi igenom de tekniska aspekterna av er hemsida. Detta gör vi för att säkerställa att Google och andra sökmotorer gillar det de ser. Vi ser till att hemsidan har en bra grund att stå på innan vi går vidare med optimeringen av hemsidans individuella sidor.

Nedan går vi igenom de tekniska delar som vi fokuserar på för att säkerställa att er e-handelsbutik syns högst upp i sökresultaten. 

Väloptimerad e-handelsbutik

Google har länge premierat hemsidor med korta laddtider, då särskilt inom kategorin e-handel där konkurrensen är tämligen hög. Från och med maj 2021 kommer Google lägga extra stor vikt vid just snabba och väloptimerade hemsidor då de introducerar Core Web Vitals som en rankingfaktor. Kortfattat innebär detta att de utöver laddningshastighet, även börjar premiera e-handlare som de anser erbjuder en bra användarupplevelse

Mobiloptimerad e-handel

När man bygger en e-handel så är det lätt hänt att man  mobilupplevelsen skjuts lite åt sidan då all utvecklingen sköts via en dator. Detta är ett stort misstag. Sedan juli 2019 baserar Google sin rankning av hemsidor baserat på mobilversionen av hemsidan. Att säkerställa att e-handelsbutiken är tillgänglig på alla typer av skärmar är därför betydelsefullt när den SEO-optimeras. 

Korrekt länkstruktur

De URL:er som en e-handelsbutik använder sig av måste vara väl genomtänkta, eftersom det är en av de allra viktigaste rankingfaktorerna. En korrekt applicerad silostruktur hjälper till att öka relevansen för de viktigaste landningssidorna. Man bör dessutom ha en strategi för att få in nyckelord på ett naturligt sätt, samt minimera autogenererade utfyllnader. 

Duplicerat innehåll

Det sätt som e-handelsbutiker är uppbyggda på, leder nästan oundvikligen till sidor med duplicerat innehåll. Detta leder egenligen till att man konkurrerar mot sig själv i sökresultaten. För att maximera rankingkraften hos de viktigaste sidorna måste man på ett korrekt sätt använda metataggen canonical och ta bort oviktiga sidor från indexeringen.


Warning: Undefined variable $animated_class in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Warning: Undefined variable $animation_attr in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Sökordsanalys


Warning: Undefined variable $animated_class in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Warning: Undefined variable $animation_attr in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Sökordsanalys

Nästa steg är att hitta relevanta sökord. Här analyserar vi var hemsidan befinner sig på befintliga sökord i dagsläget. Vi tar även fram sökord med goda chanser att ranka på, med utgångspunkt i de produkter ni säljer.

De sökord vi tar fram delas in i två huvudsakliga kategorier: Sökord med köpavsikt och sökord där det primära målet är information. Vid SEO-optimering av e-handels butiker fokuserar vi på den förstnämnda, men vi jobbar även med innehållsmarknadsföring där man använder sig av en betydligt bredare sökordsstrategi. 

Sökord med köpavsikt

Detta är de sökord som e-handelsbutiker traditionellt sett rankar på. Här hittas dels breda sökord så som “damskor”, “köp damskor” och “damskor online”, men också mer inriktade sökord med lägre konkurrens, till exempel “vinterskor med dubbar”.

Sökord där information eftertraktas

Detta är sökord som e-handelsbutiker vanligtvis lägger ganska lite energi på, men en korrekt implementering av detta kan vara mycket kraftfull. De hjälpe till att generera trafik till hemsidan och ger möjlighet att bygga upp ett förtroende gentemot kunderna. 

Dessa sökord kan antingen vara inriktade på produktjämförelser, till exempel  “icebugs vs salomon” och “bästa vinterlöpskorna”. De kan också vara mer informationsinriktade : “hur bota löparknä” eller “Träning inför marathon”.

Sökvolym är inte allt

Det är lätt att prioritera de sökord som har allra högst sökvolym, men här gäller det att vara realistisk och arbeta strategiskt. Om ni i dagsläget rankar på t.ex. plats 40 för era bredaste sökord, kan det vara en bra idé att inte lägga allt för mycket fokus här.

Förstå oss inte fel – det är såklart viktigt att hela butiken är väloptimerad och har en bra contentstrategi. Sett ur ett större perspektiv är det av intresse att plocka positioner på alla relevanta sökord.

Däremot är den mest kostnadseffektiva metoden för sökmotoroptimering av e-handel att först och främst prioritera de enkla vinsterna. I ett längre perspektiv fokuserar man sedan på att driva trafik via bredare sökord med högre konkurrens.

Konkurrensanalys


Warning: Undefined variable $animated_class in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Warning: Undefined variable $animation_attr in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Konkurrensanalys

Innan vi optimerar hemsidans individuella produkt- och kategorisidor är det viktigt att veta hur e-handelsbutiken står sig. Den auktoritet eran e-handelsbutik har i Googles ögon, jämfört med era konkurrenters hjälper oss att göra en bedömning var vi ska implementera våra resurser för största möjliga effekt. 

Identifiera konkurrenterna

Alla konkurrenter är inte självklara till en början, helst inte när man pratar om att vara synlig i sökmotorer. Det är inte bara era direkta konkurrenter som säljer liknande produkter ni tävlar mot, utan ni tävlar även mot till exempel bloggare och redaktionella hemsidor.

Var ligger deras styrkor & svagheter?

Det finns en uppsjö av olika metoder för att öka sin trafik i sökmotorer, och det är få som använder sig av alla dessa på ett lyckat sätt. Genom att identifiera luckor i era konkurrenters strategier kan man hitta bra infallsvinklar med låg konkurrens.


Warning: Undefined variable $animated_class in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Warning: Undefined variable $animation_attr in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

On-page SEO för e-handel


Warning: Undefined variable $animated_class in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

Warning: Undefined variable $animation_attr in /home/dinehandels/din.ehandels.expert/wp-content/plugins/animatesvgpro/inc/elementor-widgets/multi-color-svg.php on line 1143

On-page SEO för e-handel

När vi har all information som behövs är det dags att optimera e-handelsbtuiken för SEO. Här går vi dels igenom era befintliga produkt- och kategorisidor. Vi skapar också nya sökmotoroptimerade landningssidor som hjälper att driva trafik till butiken.

Nedan är ett axplock av hur vi arbetar med att optimera e-handelsbutiker för sökmotorer.

Metadata

Här undersöker vi främst hur metatiteln på produkt- och kategorisidor genereras. Vi säkerställer att resultatet är välstrukturerat och att de innehåller de nyckelord som faktiskt söks efter.

Internlänkar

Att ha en god intern länkstruktur underlättar både för Google och användaren att navigera i butiken.

Man bör ha en logiskt uppbyggd hierarki, så att användaren enkelt kan navigera mellan butikens olika produkt- och kategorisidor via brödsmulor (engelska: breadcrumbs). En brödsmula är en liten text som visar var användaren befinner sig på en hemsida. De är oftast placerade på hemsidans övre del och förutom att hjälpa besökaren hjälper de även Google att förstå hur en viss hemsida är strukturerad. Att skapa interna länkar i texterna mellan de olika landnings- och produktsidorna är också centralt.

Texter

En väluppbyggd e-handel är inget som kommer ranka av sig självt. För att premieras i sökmotorresultaten behövs bra texter. Det räcker inte med att använda de produktbeskrivningar som tillhandages av tillverkaren, utan här gäller det att skapa unika och säljande produkt- och kategoritexter.

Vi bedriver nära samarbeten med många talangfulla skribenter som specialiserar sig inom just detta. Om ni däremot föredrar att göra detta in-house bistår vi gärna med rådgivning i hur man bygger upp bra och säljande produkttexter.